Rouw

It’s oke that your not oke

Rouw en mijn verhaal

In mijn eigen leven heb ik veel verlies ervaren en het is een uitdaging om dit verlies en het rouwen daar over vorm en plek te geven

Ik heb ontdekt dat de weg van rouw een onbekende en zware weg die we liever niet gaan, maar deze weg heeft ook iets bijzonders te brengen.

Welkom met jouw verlies, laten we er vorm aan geven, rituelen maken, afscheid nemen van dat geweest is.

Volg mij op instagram, waar ik je meeneem in hoe ik leef met mijn rouw. (via de button onder aan de pagina)

Rouw groep

In het voorjaar 2023 start ik samen met een collega therapeut een rouw groep. 

Kijk tzt op mijn website voor meer informatie

Wat rouwen voor mij is:elke ochtend misselijk wakker worden in een leegte van heimwee waarin doodse stilte huist en tegelijkertijd een eeuwige wanhoopsschreeuwhet is tijdloos in de natuur rondzwervenen bevroren in bed liggen voor maandenbang zijn voor flashbacks en dromen en traumaen verlangen en grijpen naar herinneringenhet is niet gehoord en niet begrepen wordenen liefdevol vastgehoudenintens verbonden en compleet afgesnedenhet is schreeuwen en huilen en gooien met dingensterven van verlangen en missen en smekenvol angst en verzengende woedeen puurheid en naaktheiden vol rituelen en heiligheid en nieuwe geboortesworsteling en vechten en verzet endragen en buigen en erenhet is  geheime tekenen en engelenen vol van een grootse eenzaamheid en doodniet wetende hoe dit ooit te overleven en  gewoon leven en ademen en boodschappen doen